StartFirma → Dane Spółki

Siedziba Spółki

Spoimax Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice

tel. 32 627 50 27
fax. 32 627 50 27

e-mail: biuro@spoimax.pl

NIP 547-21-44-849
REGON 243102761

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000440691
Wysokość kapitału zakładowego 135 000,00 zł

BANK: Alior Bank S.A.
Nr rachunku bankowego: 27 2490 0005 0000 4530 6803 5978

Zakład produkcyjny

ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno