Start → Firma

Firma Spoimax Sp. z o.o. powstała w ramach projektu pt.: „TechnoBIT Venture-wiedza i kapitał dla innowacji” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomysłodawcą projektu stworzenia innowacyjnej, ekologicznej mieszaniny do prac hydrotechnicznych był Polski Beton Sp. z o.o Sp.k.., firma posiadająca bogate doświadczenie w produkcji materiałów dla budownictwa drogowego oraz wodno-melioracyjnego.             

Spółka została utworzona dzięki dofinansowaniu Agencji Rozwoju Regionalnego z Bielska Białej oraz  Polski Beton Sp. z o.o. Sp.k.

Głównym profilem działalności Firmy Spoimax Sp. z o.o. jest produkcja hydraulicznych spoiw SPOIMAX oraz spoiw do przesłon przeciwfiltracyjnych SPOIMAX DSM, SPOIMAX MIX.

W roku 2012 Firma rozpoczęła prace badawcze nad projektem mającym na celu produkcję nowych materiałów wykorzystywanych w pracach melioracyjnych. Zakres działalności badawczo-rozwojowej obejmowały konsultacje techniczne z firmami wykonawczymi, projektowanie i wdrażanie projektów nowych technologii oraz prace geotechniczne. Całość działań badawczo-rozwojowych została przeprowadzona w warunkach stałej współpracy z ośrodkami naukowymi mi.in. Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Prace zostały zakończone sukcesem w postaci innowacyjnej, ekologicznej mieszaniny samozestalającej (Spoimax) do prac hydrotechnicznych spełniającej normy zgodne z wytycznymi Unijnymi i Ministerstwa Środowiska.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przyniesie Państwu nie tylko wymierne korzyści, ale także przysporzy wiele satysfakcji wynikającej ze współdziałania z odpowiedzialnym partnerem i osiągnięcie wytyczonych celów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!