StartOferta → Hydroinżynieria

Hydroinżynieria

Mieszanina SPOIMAX DSM oraz SPOIMAX MIX jest gotowym produktem do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie wodno-melioracyjnym zawierającym spoiwa hydrauliczne.

Zakres stosowania:

  • elementy przeciwfiltracyjne w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych,
  • elementy przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe, obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników.

 

SPOIMAX DSM

jest przeznaczony do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania gruntów DSM, CDMM, CSM.

 

SPOIMAX MIX

jest przeznaczony do wykonywania szczelinowych pionowych przegród przeciwfiltracyjnych, realizowanych metodą krokową lub metodą wykopu wąsko przestrzennego/szczeliny ciągłej.

 

Mieszaniny na plac budowy dostarczane są bez opakowania (luzem) przy użyciu cementowozów i pneumatycznie przepompowywane do szczelnych silosów na placu budowy.

Spoiwo spełnia wymagania Aprobaty Technicznej nr AT/18-2013-0060-00 wydanej przez Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach.

 

Technologia przyjazna środowisku!

Jednym z czynników, które wyróżniają Naszą firmę jest wykorzystywanie do produkcji ekologicznych i innowacyjnych materiałów. Mając na uwadze bezpieczeństwo społeczeństwa, ochronę środowiska naturalnego oraz stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w skład SPOIMAX DSM i SPOIMAX MIX wykorzystujemy naturalne wypełniacze, które eliminują zagrożenie przedostania się do wód gruntowych metali ciężkich.