Start → Inwestycje

  •  „Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz”
  •  „Kontrakt B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia”
  • „Uzdatnianie podłoża skalnego na potrzeby inwestycji p.n. Galeria Galena w Jaworznie”
  •  „Przebudowa ulicy Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynka”
  • „Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie – odcinek II i III Obwodnicy Skawiny”
  • „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”