StartFirma → Misja i cele firmy

Naszą misją jest:

  • produkcja innowacyjnych i ekologicznych materiałów wykorzystywanych m.in. do prac melioracyjnych, które zapewnią wysoką jakość infrastruktury wodnej zwłaszcza wałów przeciwpowodziowych,
  • terminowość, elastyczność w działaniu oraz precyzja wykonania pozwalająca na realizację strategicznych inwestycji,
  • doświadczenie Kadry Zarządzającej i wykwalifikowany personel, gwarantujący świadczenie usług na wysokim poziomie.

 

Stawiamy przed sobą następujące priorytety:

  • osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej, jako producenta i dostawcy spoiw hydraulicznych oraz mieszanin do przesłon przeciwfiltracyjnych na wielu inwestycjach z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego,
  • nieustanne doskonalenie i utrzymywanie wysokiej klasy naszych produktów poprzez wykorzystywanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wprowadzonej w Firmie Zakładowej Kontroli Produkcji,
  • rzetelne wykonywanie powierzonych zadań jak również budowanie pozytywnych relacji z klientami.

 

Polityka Firmy - definiuje podstawowe kierunki działania Naszej Firmy, poprzez:

  • otwartą i uczciwą konkurencję,
  • bezpieczeństwo pracy,
  • odnowę środowiska naturalnego.