StartOfertaSpoiwo hydrauliczne SPOIMAX → Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami i ograniczanie emisji substancji niebezpiecznych i szkodliwych stanowi centrum działań Naszej Firmy. Do produkcji SPOIMAXU wykorzystywane są (UPS) uboczne produkty spalania węgla kamiennego, co pozwala zredukować ilość odpadów składowanych na hałdach. Dodatkową zaletą jest fakt, iż produkty SPOIMAX stanowią doskonałą alternatywę dla cementu, ograniczając ryzyko nadmiernej eksploatacji złóż surowców naturalnych.

Popiół wykorzystywany do produkcji mieszanek transportowany jest w ściśle kontrolowanych, przyjaznych ekosystemowi warunkach.

Wszystkie produkty SPOIMAX produkowane są zgodnie z Aprobatą Techniczną nr AT/2013/02/2942 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy. Dla wyrobów SPOIMAX wydawane są Krajowe Deklaracje Zgodności. Produkowane wyroby badane są zgodnie z harmonogramem Zakładowej Kontroli Produkcji przez niezależne laboratorium drogowe.