StartFirma → Władze Spółki

Zarząd Spółki Spoimax Sp. z o.o.

  1. Janusz Fyderek – Prezes Zarządu
  2. Marta Kowal – Wiceprezes Zarządu

 

Spoimax Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000440691.